Kategoriarkiv: Okategoriserade

Arbetet med plöjningen fortgår!!!!!

Det arbetas för fullt med kanalisationsläggningen. Detta medför att dom fastigheterna som passeras och som ännu inte är medlemmar kommer att få en kraftigt förhöjd anslutningsavgift om vi måste gå tillbaka och göra extra ledningsdragning. Detta medför att varje ny medlem måste granskas och ges besked om statusen för just den fastigheten.
Det gäller i dagsläget områden runt Berga, Angrimseröd, Kebo och längs Halsvägen.
Med detta skrivet, är det fortfarande möjligt att bli medlem och att ansluta sig till det kommande fibernätet!

Nu händer det saker

Nu har länsstyrelsen kommit igång med att bevilja bidrag till fiberföreningar efter över 2 års stillestånd av olika orsaker. På Orust har hittills 3 föreningar fått godkänt. Nu har även Långelanda Fiber fått de förberedande frågorna. Vi är i pipelinen för att få vårt godkännande. Det känns väldigt positivt efter denna långa väntan.

Nyhetsbrev November

Information från Fiberföreningen

Det florerar diverse rykten efter Stala fiberförening har överlåtit till en kommersiell aktör, Telia med underbolag, att bygga nätet.

Lite bemötanden.

Kommunen har avsatt 16 miljoner för att bygga ett nät runt Orust, dels för att sammanbinda kommunala enheter, dels för att det skall finnas ett stamnät där föreningarna kan ansluta sina stationer, för att få en säkrare och kanske även billigare anslutning till omvärlden. Det innebär också att de delar av Orust som idag inte har tillgång till fiber, kommer att få det den vägen.

Stalas område har nära till stationen i Varekil, där det finns fiber. Stala gränsar också till stationen i Vräland. Så de har 2 anslutningsmöjligheter redan innan kommunens nät är byggt.

Vi i Långelanda fiber har möjlighet att ansluta till 3 stationer, Svanesund, Vräland och med lite arbete till Varekil. Samtliga Telia-stationer. Vi ser ändå fram mot att dra nytta av det nät som internt skall byggas runt Orust. För säkrare uppkoppling och lägre trafikavgifter. Telia är inte det bolag som håller igen på sina avgifter.

Medlemstillströmningen har varit god, över 70% av fastboende och 25% fritidsboende är med idag. Vi närmar oss 500 medlemmar.  Långelanda Fiber har ett takpris för anslutning på 20 000kr. Vi räknar med att hamna en bit under takpriset och under Telias utlovade pris i Stala, inräknat EU/statligt bidrag.

Månadskostnad för fiberanslutna.

Ser vi på existerande föreningar, brukar det hamna på ca 350kr. Vad får du för detta:

• Trafik och serviceavgifter.

• Internet, 100 upp och ner, obegränsad datamängd.

• TV-paket med ett flertal kanaler, (Exakt vilka vet vi efter upphandling, där operatör blir utsedd),

• Fast telefon. Dessa 4 enheter brukar ingå i ett standardpaket som är så prisvärt att det blir de flestas val.
Dessa användarpriser ligger klart under det som man får betala i de kommersiella näten. En effekt av den gemensamma upphandlingen av tjänster och att medlemmen är delägare/medbestämmare i vårt gemensamma nät.

Vi skall ha ett öppet nät, så  du kan addera till tjänster från utbudet på den fria marknaden. Du kan även säga nej till grundpaketet och helt fritt välja själv vad du vill ha.

En förening som denna, där du är delägare och får del av vinsten, bygger på engagerade medlemmar. Det lönar sig och föreningens medlemmar har makten, även i framtiden.

Vi har en aktiv och målinriktad styrelse som ser fram mot att dra igång bygget, bara myndigheterna kan bli klara med sitt beslut om bidrag.Ju fler medlemmar vi blir, desto starkare blir vår förening. Prata fiber med alla du träffar. Vädret kanske är intressant men du kan påverka mer genom att prata om vår förening.

Informationsmöte 150414

Långelanda Fiber Ekonomisk förening

inbjuder till

 

Informationsmöte

i MIK:s klubblokal

Den 14 april 2015 kl. 19:00

Information kommer att ske av Rolf Berg som har erfarenhet från en fiberförenings arbete.

Föreningen Informerar om nuläget i projektet.

Kaffe finns att köpa.

Alla hälsas välkomna!

Har du funderingar – ring eller maila!

Ordf. Nils Pettersson, 0703-13 79 57 ordforande@langelandafiber.se

Kassör Per Skoglund, 0707-38 39 79 kassor@langelandafiber.se

Sekr. Eva-Lotta Westergren, 0730-40 00 42 sekreterare@langelandafiber.se

200 Medlemmar

200 medlemmar i oktober!

I oktober nådde föreningen 200 medlemmar! Hur vi fördelar oss över området
kan du se om du klickar på ”karta”. Bilden förstoras om du dubbelklickar.

Eftersom det är nu landsbygdsstödet kommer att fördelas gäller det att vara
med som medlem. Beroende på att man själv får stå för kostnaderna vid en
senare anslutning blir det inte billigare att vänta.

Upplys grannar och bekanta om vad som är på gång. Ju fler medlemmar vi är
desto billigare blir anslutningen för var och en, så hjälp till att värva
medlemmar till föreningen.

Om varje medlem värvar en ny medlem är vi snart 400.

Föreningsstämma

Kallelse till ordinarie Föreningsstämma för Långelanda Fiber Ekonomisk Förening

Tid: Måndagen den 3 juni kl 19:00

Plats: Brandstationen Svanesund.

Anmäl ditt deltagande till styrelsen.

Kaffe och fika serveras efter mötet.

Varmt välkomna.

Hälsningar styrelsen.