Nu börjar vi!

Nu är vi färdiga att starta upp bygget, och första etappen blir mellan Röra korsväg och Torp korsväg. arbetet inleds v 35 eller v36.

Entreprenören är lokal, Bjarne Rutgersson, som har ett antal specialanpassade maskiner för arbete med fiber och mångårig vana av plöjningsarbete.

Ytterligare instruktioner kommer upp på hemsidan efter hand.

Vi kontaktar alla när vi närmar oss. Med i första hand en lapp i lådan.

Det går fortfarande att ansluta sig, men när vi passerat din fastighet blir det svårare och dyrare.