Kategoriarkiv: Bidrag

Inför Fiberåret 2017

Mycket har hänt under det gångna året. Äntligen kom myndigheter överens och tilldelning av fiberbidragen började godkännas. Slutet juni fick vi klart besked. Då startade en tid med förarbete och själva läggningen av fiberslang kom igång på höstkanten. Det är högtryck med fiber och det är brist på kapacitet. Vi har kört med en grupp tills nu och kommer att kunna öka på kapaciteten under vintern. Vi hoppas på en vinter där arbetet kan fortskrida. Det är härligt att se hur bra det går och att läggningen blir korrekt. Vi har folk med erfarenhet.

Det är inte några jättemaskiner, utan nästan svårt att hitta styrkan inne bland hus och träd. Även spåren efter dem är försvinnande små. Det går ofta inte att se och det läker fort. Se bilder på hemsidan. Vi gps-mäter läggningen för att kunna veta var fibern finns,

Var kommer anslutningen till just dig, din tomt .
Den frågan kan vi svara på efter detaljprojektering av ditt närområde. Vi går alla sträckor och kontaktar alla medlemmar innan installationsstyrkan är på väg.

Vi arbetar just nu från Röra korsväg mot Vräland och Ammedalen. Många fastigheter nu har fått slangen fram till tomten. Vill gärna poängtera att hela föreningen, av tekniska orsaker, måste startas upp samtidigt. Så de som redan har fått sin slang, kommer att få ljus och uppkoppling samtidigt som du och alla andra. Byggtiden är beräknad till ca 1,5 år. Det innebär att våren -18 kommer att bli dags för uppstart av systemet.

Kostnad och finansiering
Det finns frågor runt kostnad och finansiering. Takpriset du betalar per anslutning är 20 000kr. Bidraget, som täcker 40% av byggkostnaden kommer att betalas ut i efterskott. Momsen får vi också tillbaka i efterhand, så vi måste lånefinansiera under byggtiden. För att kunna låna skall föreningen ha ett eget kapital. Vi har haft 2 debiteringar om 5 000 under 2016. Vi räknar med att det kommer en till på 5 000 till under våren -17. Genom att vi medlemmar erlägger insatsen tidigt i projektet, får vi ett starkt eget kapital och vår lånekostnad blir mindre. Beslut om lån togs på stämman i maj 2016. När projektet är klart kommer också bygglånet att vara slutbetalt.

Hyr du ut din fastighet?
Tänk på att det skett en lagändring. Du som står för anslutningen är ansvarig för all nerladdning som sker. Delar du anslutning med din hyresgäst, är du ansvarig för vad hyresgästen gör på nätet. Den enkla lösningen är att skaffa sidoabonnemang. Ett sådant kostar 6 000kr. En bra och billig lösning som lönar sig. Meddela mig om du vill ha en eller flera. Mer att läsa på hemsidan.

Vi har fortfarande en tillströmning av medlemmar. Så länge inte installationsstyrkan passerat kan nya fastigheter enkelt anslutas. I efterhand blir kostnaden högre. Så tala med grannarna, påverka och se till att vi blir fler. Det gynnar dig som medlem.

Med hälsning från Styrelsen

Vi har fått bidrag!!!

Vi har fått glädjande nyheter från Länsstyrelsen. Vår ansökan har gått igenom och vi har fått bidrag. Så nu börjar en intensiv period. Första spadtaget kommer till att börjas efter semestrarna, och kommer till att utföras av vår lokala entreprenör, Bjarne Rutgersson.

Vi har redan börjat med markavtalen, men kommer till att intensifiera detta arbetet framöver.

Vår ansökan har gått igenom och vi har fått bidrag

 

Nyhetsbrev Februari

Vi är glada att presentera och hälsa välkommen ett tillskott i vår styrelse. Vi har adjungerat Åsa Blad, boende på Berga och medlem. Hon har en stark ekonomikompetens. Åsa arbetar som ansvarig controller på ett större privat företag. Vi byter också i sammanhanget ekonomiprogram. Med dessa förstärkningar kan vi hålla ännu bättre koll på vår ekonomi. Den första debiteringen av delinsats kommer att ske efter skiftet är genomfört och testat.

Det närmar sig dags för besked om bidraget från Stat och EU, som är en ekonomisk bas för hela projektet. De första besluten till köande föreningar kommer från Länsstyrelsen i slutet av mars. De börjar med de projekt som har högsta poäng i en bedömningsskala. Vi har inget besked på var i listan vi befinner oss eller när beslutet kan komma. Vi är beredda att dra igång snarast möjligt efter beslutet är klart.

De första besluten till köande föreningar kommer från Länsstyrelsen i slutet av mars

Den starka medlemsökning vi fick efter uppropet i höstas var mycket viktig och stärkte vår placering i kölistan. Det går fortfarande att bli medlem utan extra kostnad, så se till att DU får med så många som möjligt. Det gynnar alla och hela vår byggd påverkas positivt. Fiberkommunikation är en mycket viktig faktor i en bygds utveckling.

Vi har nu passerat 500 medlemmar, det är bra. Vi välkomnar fler.

Den positiva presentationen av 5G i media verkade ju slå ut fiber. 5G är ett lyft mot 4G, men det var för det första ingen nyhet, vi visste att 5G var i annalkande och efter det kommer ett 6G. Trots den klara förbättringen på den luftburna sidan, kommer det inte i närheten av fiberns stabilitet, säkerhet, hastighet, kapacitet och ekonomi. Som kuriosa kan nämnas ett mått på farten: mindre än sekunden för fibersignalen gå runt vårt jordklot – 3 ggr.

Vid test av kapaciteten skickades alla säsonger av ”Game of Thrones” mellan 2 enheter, via fiber på under en sekund. Det är en ”hiskilig” mängd data och visar både på utvecklingspotential av fiberkommunikationen men också på hur behovet och beroendet av datakapacitet utvecklas. Nämnas kan att G5 är beroende av fiber för att kunna fungera och kan därmed inte bli bättre än fiber. Din kommande G5-telefon kommer att få hjälp av din fiberuppkoppling när du är hemma.

Hur många av er kommer ihåg ”kassetdatorn” Commodore 64 på 80-talet med 16 färger och ljud, eller 8” och 5” floppydisk ABC80. Sen kom första PC-typerna, som 286. Tänk när 386 kom, vilket lyft, och med 486 var lyckan där, det kunde inte bli bättre. Minns modemen som pep och skrek i väntan på uppkoppling. I något program nyligen framfördes det som ”ett forntida läte vilket borde K-märkas”. Det dröjer inte länge innan dagens datorer är ”stenåldern” och hastigheten i näten måste ökas.

Det är mycket som förändras i samhället, vi blir äldre, friskare. Samtidigt som belastningen på omsorgen ökar. Man vill bo hemma så länge som möjlig. Det blir ännu mer möjligt med den starka och snabba utveckling som sker inom vården, baserad på tekniska hjälpmedel. En stabil kommunikation är basen och det är fiberkommunikation som är säkrast och därmed möjlig att lita på. Så även om du tycker dig för gammal för nya äventyr kan det även bli viktigt för just dig

Vi har påbörjat mer exakt planering av hur vårt gemensamma nät skall byggas upp, men det är ett tag kvar innan anslutningen till just din trädgård kan planeras. Vi återkommer till det längre fram.

Extrabox till en mindre extrakostnad är möjlig inom samma fastighetsbeteckning.

Har du mer än en bostad på fastigheten, hyr du ut någon del eller sidobyggnad. Då är det lämpligt med en extra enhet för att hålla isär och hålla den egna familjens uppkoppling privat. Extrabox till en mindre extrakostnad är möjlig inom samma fastighetsbeteckning. Vi återkommer med förfrågan och pris längre fram i vår planering. Du får gärna förvarna om du har intresse av extra box, skicka ett mail till ordforande@langelandafiber.se

Ytterligare några argument för fiber
  • Du har alltid tillräcklig bandbredd. Tillräcklig kapacitet för att hela familjen samtidigt ska kunna surfa, se på TV, strömma filmer på nätet, spela online, arbeta effektivt på distans och göra mycket annat på en och samma gång, utan att surfmängden tar slut.
  • Kapaciteten i själva fibern räcker för alla tänkbara nya behov i framtiden, möjligheterna är nästintill oändliga.
  • Fiber ger tillförlitlig och stabil uppkoppling. Kabeln är inte känslig för elektriska störningar, som åska, på samma sätt som kopparledningar, eller väder och geografi, som mobila lösningar.
  • Ett öppet fibernät som vårt, med fri konkurrens ger billigare tjänster.
  • En fiberanslutning är en investering som även påverkar värdet på din fastighet.

Nyhetsbrev Oktober

Information från Fiberföreningen

Vi gjorde ett utskick inför slutdatum för bidragsansökan 2015.
Det har bidragit en kraftig ökning av medlemstalet. Dessa nya medlemmar är viktiga för föreningen. Det ger en bättre tyngd i bidragsansökan och ökar chansen att vi får ett positivt bidragsbeslut under november. Ansökan är slutligt inlämnad.

Välkomna till alla nya medlemmar. Nu är vi nästan 500.
Och verkligen stort Tack till Er som har varit ute och påverkat.

Vi håller på med upphandling av entreprenader. Den första delen, projektering och material är nästan klar. Gräventreprenör kommer lite senare under oktober.

Nu börjar snart detaljprojektering. Fram till dess, medför nya medlemmar ingen extra kostnad, så vi välkomnar ännu fler medlemmar. Fram till 30 nov gäller samma villkor som tidigare. Därefter kan det tillkomma kostnader.

Ju fler vi är, desto bättre. Fler som delar på de fasta kostnaderna.
Prata med ALLA om FIBER, se till att alla du känner är med. Det gäller ju också boende på andra delar av Orust. Det finns 17 föreningar i vår kommun. Lite i olika fas, med alla vill ha fler medlemmar som delar på kostnader.

Lite allmänna frågeställningar:

Skyddsrör och arbete på egen tomt/hus
Föreningen drar skyddsrör fram till tomten. Föreningen tar inte ansvar för nedläggning av skyddsrör och återställning i din trädgård. Det är ägarens ansvar. Vill du ha material för att lägga skyddsrör, får du säga till. Återkommer när vi fått första materialleveransen.  Skyddsröret är som en tumme, 16mm, som en vattenslang. Förening blåser sedan fiber
ända fram till huset och står för inkoppling.
Det blir en kopplingsbox på utsidan huset och en mottagare på insidan. Detta arbete och material ingår i leveransen.  Ingen tillkommande kostnad. Husägaren ansvarar för håltagning och skyddsrör från kopplingsboxen utomhus till mottagaren inomhus.

Berg
Vi spränger inte för att dra fram ledningen. Går det inte att få ned skyddsröret pga berg, läggs det ovanpå. Ett extra skyddsrör klammas fast i berget och skyddsrör 16mm + fiber lägg inuti. På samma sätt som man gör med elkablar.

Öppen fiber
Föreningen är skyldig till att bygga ett öppet nät. Dvs att olika aktörer kan verka i nätet. Operatören i nätet utses genom en upphandling som normalt gäller i 5 år. Det finns flera operatörer, varav Telia är en. Vem det blir bestäms efter upphandlingen.
Fiberföreningar brukar erbjuda medlemmar ett mycket konkurrenskraftigt grundpaket med vanligtvis: Snabb uppkoppling, ett TV-utbud och en fast telefon. Medlemmen kan gå på detta erbjudande bara eller göra egna tillägg. Medlemmen kan också helt välja egna uppkopplingar på den fria marknaden.

När sker arbetet.
Vi räknar med att bidraget godkänns i nov och arbetet kan efter det gå in i sin första fas. Byggtid, beroende på hur vintern blir, beräknas till 1,5 år.

När skall avtalen vara inne
Vi har ca 70% av avtalen inne. Resten vill vi ha in nu. Projekteringen går igång 30 nov