Informationsmöte 150414

Långelanda Fiber Ekonomisk förening

inbjuder till

 

Informationsmöte

i MIK:s klubblokal

Den 14 april 2015 kl. 19:00

Information kommer att ske av Rolf Berg som har erfarenhet från en fiberförenings arbete.

Föreningen Informerar om nuläget i projektet.

Kaffe finns att köpa.

Alla hälsas välkomna!

Har du funderingar – ring eller maila!

Ordf. Nils Pettersson, 0703-13 79 57 ordforande@langelandafiber.se

Kassör Per Skoglund, 0707-38 39 79 kassor@langelandafiber.se

Sekr. Eva-Lotta Westergren, 0730-40 00 42 sekreterare@langelandafiber.se