Angående olika betalningsformer

Vi sköter vår bokföring i en nästan automatisk databas, i samarbete med Fiberekonomi.

Varje transaktion medför en kostnad. Därför har vi valt kvartalsvis fakturering som standard. Du kan välja månadsvis fakturering, det kostar 30 kr per faktura. 

Har du en helt passiv anslutning faktureras enbart medlemsavgift. Det sker en gång per år.

Brevfaktura är grundinställningen, kostnad 25 kr per faktura. Du kan naturligtvis även i fortsättningen bli fakturerad via vanligt brev. Betalar du via giro med brev och skrivna talonger, innebär det en manuell hantering, som debiteras med 75 kr per betalning.

För avgiftsfri betalningsform, anmäl autogiro eller e-faktura

Autogiro

Logga in på din bank, gå till autogiro, sök på Långelanda Fiber och gör din anmälan. Du kan också fylla i bifogad blankett och skicka in till 

Långelanda Fiber
c/o Eivor Olsson, Källvägen 31, 472 31  Svanesund

Det sker ingen avisering vid autogiro. Du ser dina fakturor genom att logga in på fiberekonomi.

E-faktura

Anmäl e-faktura genom att logga in i vårt system och ändra till e-faktura. Kom ihåg att fylla i personnummer, 12 siffror om det inte är gjort.

Det är vår samarbetspartner Fiberekonomi som hanterar e-fakturorna. Betalning går direkt in till föreningens konto.

OBS Du kan inte anmäla e-faktura via din bank.

Vår strävan är att förenkla och därmed spara kostnader. Du hjälper till genom att använda autogiro eller e-faktura.