Skada på fiberkabeln

Vi har en skada på vår fiberkabel, detta berör Ammedalen, Tollungeröd, Toggestala och Näs.

Skadan beräknas vara åtgärdad tisdag eller onsdag vecka 17