Ägarbyte

Vid överlåtelse av fastighet skall överlåtelsehandling samt nytt avtal skickas in. Medlemskap och eventuellt gruppavtal är knutet till fastigheten och förs över till ny ägare. Medlemsinsats, vid fullgjord inbetalning 20 000 kr, ingår i fastighetsöverlåtelsen.

Finns gruppavtal, skall aktiveringen sägas upp av den tidigare ägaren. Ny brukare gör aktivering för gruppavtalet. För fakturerade belopp, ex för gruppavtal och nätavgift, svarar den tidigare medlemmen, gjorda fakturor krediteras ej. Nye ägare/medlemmen debiteras kommande perioder.

Instruktion för överlåtelse

Skriv ut och fyll i tre ex, för överlåtaren, mottagaren och föreningen, låt bevittnas. Markera aktuell uppkoppling samt om insatsen är till fullo erlagd. Överlåtelse innebär att mottagaren övertar överlåtarens skyldigheter, inklusive gruppavtal samt de tillgångar och gjorda betalningar som finns i medlemskapet. Sänd in, alla tre exemplaren, tillsammans med mottagarens avtal.

Instruktion för Avtal

Som ny ägare/medlem skall du skriva ett eget avtal, vilket ersätter överlåtarens avtal.

Skriv ut avtalet i 2 ex. Det blir 8 sidor, 4 för medlemmen och 4 för föreningen.

Gör gärna en dubbelsidig utskrift, sparar plats i pärmarna.

Datera och fyll i dina uppgifter på sidorna 1. Skriv under. Låt även delägare skriva under. Signera nertill på alla 8 sidor.

Föreningen kompletterar med avtalsnummer och skriver under, varefter medlemmens ex. returneras till denne.
Kom ihåg, alla 8 sidorna med signatur nertill skall skickas in

Alla uppsättningar skall skickas in till:
Långelanda Fiber
Frank Fredrikson
Toggestala 130, 472 93 Svanesund
073-773 50 18

Överlåtelsen godkänns tidigast när samtliga dokument kommit föreningen

Ladda ner avtal och instruktioner

Denna text : http://www.langelandafiber.se/wp-content/uploads/2020/06/Instruktion-för-överlåtelse-och-avtal.pdf
Överlåtelse: http://www.langelandafiber.se/wp-content/uploads/2020/06/Långelanda-Fiber-Överlåtelse.pdf
Avtal: http://www.langelandafiber.se/wp-content/uploads/2020/06/Anslutningsavtal-2-ex-Långelanda-fiber.pdf
Telia gruppavtal: http://www.langelandafiber.se/wp-content/uploads/2020/06/info-ägarbyte-Kollektiva-tjänster-från-Telia.pdf