FRÅGOR & SVAR

[toc]

Varför fiber?

Det pågår en nedmontering av olönsamma kopparnät runt om i Sverige och de mobila lösningarna når inte ut till landsbygen. Stabiliteten och räckvidden för mobila bredbandslösningar är otillfredsställande. Där det idag inte finns täckning för vanlig mobiltelefoni är sannolikheten mycket låg att moderna mobila bredbandslösningar kommer att finnas inom de närmaste 10 åren.

Fibernät grävs ner i marken och är okänsliga för åskväder. Livslängden på fiberkablar är upp till 50 år. Genom att man i fiberföreningen lägger kanalisation (fiberkablar inuti rör), skapas möjlighet att förnya och expandera fiberkabeln. Detta gör fibernätet väldigt driftsäkert och ger möjlighet att möta alla framtida behov.

Fiberns kapacitet är oändlig – det är endast den tekniska utrustningen som används för att kommunicera via fibern som har begränsningar. Idag installeras standardutrustning som kan kommunicera i 1 Gbit per sekund (=1000 Mbit/s) till slutkund för tjänster såsom telefoni, TV och Internet.

Jämför med den vanligaste tekniken, ADSL, som har en maxhastighet på 60 Mbit/s (om man bor strax intill telestationen). I vårt område finns det fastigheter som inte kan få mer än 2 Mbit/s på grund av för dåliga kopparledningar, vanligast är 8-32 Mbit/s.

Utvecklingen på den tekniska sidan går raskt framåt och kapaciteten ökar ständigt. Även tjänsteutbudet håller på att utvecklas och inom kort kommer det att finnas helt nya tjänster för trygghet, vård och omsorg som väl finner sin plats i gruppen för bredbandstjänster.

Möjlighet att göra läxor och att studera på distans, att spela spel online utan avbrott och med liten tidsfördröjning (sk. lag) , att ha videosamtal med kompisar och att ladda ner filer och program med hög hastighet. Detta är sådant som barn och ungdomar tar för givet idag, men som haltar i vårt område.

Vad kommer det att kosta?

Det beror på hur många som ansluter sig. Ju fler vi blir desto lägre blir kostnaden per anslutning. Om man tittar på andra föreningar som gjort färdigt sina projekteringar, eller till och med redan avslutat projekten, så har den totala kostnaden per fastighet landat på mellan 10 000 och 20 000 kr. Det kan låta som mycket pengar, men om man betänker vad man kan spara genom ett kollektivt avtal med bredband, telefoni och TV, så har man snart sparat in kostnaden.

Föreningen har tagit beslutet att man garanterar ett högsta pris av 20 000:-, ett beslut som togs här och som också är med i anslutningsavtal.

Kommer en fiberanslutning att påverka värdet på min fastighet?

Vi har fått ett glädjande besked från Orust Sparbank rörande finansiering av fiberanslutning!

De är positiva till att lämna ett blancolån (lån utan säkerhet) för anslutningsavgiften efter sedvanlig kreditprövning.

De erbjuder en mycket förmånlig ränta, rörlig bolåneränta plus 0,75%.

Idag, 2013-09-05, skulle det bli 3,69% .

Banken lämnar detta förmånliga lån eftersom de ser värdeökningen i din fastighet som mycket större än anslutningsavgiften.

Med en amortering på 500:- per månad resulterar det i att man betalt hela sin fiberanslutning på drygt 3 år, vid ett lån på 20.000:-.

Sedan är banken helt öppen för att göra individuella lösningar som till exempel att inkludera anslutningslånet i övriga bolån hos banken.

Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL / mobila bredband fungerar så bra?

Det befintliga kopparnätet är dyrt att underhålla och kommer på sikt att avvecklas. Via fiberanslutningen kommer du få en betydligt snabbare internetanslutning samt möjlighet till högupplöst TV och fast telefoni som är okänsliga för atmosfäriska störningar.

Mobilt bredband kommer bara att vara ett komplement till fiber. Kapaciteten i mobilmasterna delas mellan alla som använder dem. För att få ”tillräckligt” bra kapacitet behövs en mast varje kilometer och minst var tredje mast behöver vara ”fibrerad” för att klara av behovet.

Kommer jag att kunna ansluta mig senare?

Ja, möjlighet kommer att finnas att ansluta sig senare men till en avsevärt högre kostnad.

Länsstyrelsens bidrag på 50% till kanalisationen (40-45% av totalkostnaden för en anslutning), momsbefrielse samt slang och fiberkabel från tomtgräns in till din fastighet är inte möjliga att få vid en senare anslutning.

Enkelt uttryckt: du får vid en senare anslutning betala den totala kostnaden för föreningen att ansluta din fastighet.

Det här låter bra. Hur gör jag för att bli medlem?

Ansök om att bli medlem i föreningen. Se vår medlemssida. Medlemskapet visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men är inte en bindande anmälan. En bindande beställning kommer därefter kunna göras separat efter beslut om projektets genomförande.

”Det är ingen idé för mig, mitt hus ligger så långt ut i markerna att jag aldrig kommer att få någon fiber!”

Går du med och man beslutar om start, så är du garanterad att få en anslutning. Och återigen, det blir väldigt dyrt att ansluta sig senare om huset ligger avsides. När vi bygger nätet kommer alla solidariskt att få betala samma anslutningsavgift.

Jag vill vänta lite och se vad som händer.

Det är viktigt att du anmäler dig nu. För att projektet skall kunna genomföras behöver vi fler medlemmar. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att det egentligen finns ett tillräckligt stort intresse. Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu!

Önskar du hjälp med att lägga fiberkabeln över din tomt, se vår entreprenörs erbjudande

Föreningen ansvar för läggning av ledning fram till trädgården/tomten. Allt material fram till huset ingår, men för den sista biten ansvarar medlemmen för nerläggning av materialet.

En del trädgårdar är mer känsliga än andra så valet är ofta mellan handgrävning eller någon form av lättare maskin. Vår entreprenör Bjarne Rutgersson har en organisation för att stå till tjänst med detta om medlemmen så önskar. Då blir det ett avtal mellan entreprenören och medlemmen. Se prislista för vägledande information. Medlemmen är helt fri att själv välja på vilket sätt och vem som eventuellt anlitas för arbetet.

Prislista Bjarne Rutgersson

Du kan även fylla i formuläret nedan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost

  Ditt telefonnummer

  Din adress

  Din fastighetsbeteckning

  Ditt personnummer

  Kommentar

  Hur skall fibern läggas på tomten?

  Här kommer två instruktioner för hur man lägger ner kabeln samt hur man monterar upp kopplingsboxen.

  Fastighetsanslutning
  Tryck på bilden för att se den i större format

  Instruktion Fastighetsanslutning FFH

  Varför måste fiberboxen vara på utsidan?

  Boxen är det gräns som skiljer mellan föreningens ansvar och fastighetsägaren.  Föreningen och dennes service partner behöver access till boxen utan att behöva kontakta fastighetsägaren. Det är därför ett krav att den är på utsidan av fastigheten. Då den är en arbetsplats är det också ett krav att den är i en passande arbetshöjd.

  Kan man använda existerande telefoningång in till fastigheten.

  Nej, det är inte lämpligt. Telefonens rör in i fastigheten är oftast för trång för fibern och dennes skyddslang. Den kan även ha olämpliga vinklar som inte fibern klarar av. En fiber skall aldrig ha en mindre vinkel än en snusdosa.

  Kan man dela anslutning?

  Många föreningar tillämpar en strikt nej-policy på den frågan, men vi har valt att mildare policy. Vi tror att ni som medlemmar kan klara av gränsdragningen. Vi tycker dock att det kan vara olämpligt av följande skäl.

  • Ni delar samma hastighetstak, vilket gör att den ena kan ta kapacitet från den andra
  • Ni delar samma ip nummer, vilket gör att den ena kan få stå för den andras eventuella tokigheter
  • Om ni senare vill dela era anslutningar blir detta mycket dyrt, då bidraget inte täcker detta och man får betala hela anslutningen själv.

  Föreningen har tagit fram ett erbjudande med ett mycket billigt andra-anslutning för den som har fler fastigheter på samma tomt. Vi tror att detta blir bättre för alla.