Nu händer det saker

Nu har länsstyrelsen kommit igång med att bevilja bidrag till fiberföreningar efter över 2 års stillestånd av olika orsaker. På Orust har hittills 3 föreningar fått godkänt. Nu har även Långelanda Fiber fått de förberedande frågorna. Vi är i pipelinen för att få vårt godkännande. Det känns väldigt positivt efter denna långa väntan.