Mediaomvandlaren

I fibern kommer det ljus, och detta måste omvandlas till elektroniska signaler. Detta är vad mediaomvandlaren gör.  Så här ser den ut.

 

Den har ett antal utgångar, en för bredband och några för tv. Mediaomvandlaren kopplas till den fiberbox du har inne i huset via en fiber patch kabel. Den är inte så lång, mellan 1-2 meter. Även om det går att få den längre, är det inte att anbefalla, då en fiberkabel är mycket känslig och kan lätt skadas om den utsätts för mekaniskt tryck.

Så ett råd är att låta den sitta så nära fiberboxen som möjligt. Den behöver också ström, så ett uttag måste finnas inom rimligt avstånd.

Här är ett exempel på hur det kan se ut: