Oktoberinfo

Arbetet med att lägga fiber går framåt, sakta men säkert. Största hindret är en överhettad marknad och brist på kunnig personal. Styrelsen står fast vid att vi skall prioritera kvalitet i läggandet av vårt nät och inte använda enheter som kan ge oss en ej kvalitativ läggning.

Samförläggning

Vi har fått många frågor runt samförläggningen el+fiber. Det finns flera viktiga orsaker i detta sammanhang. Det är det en artighetsfråga gentemot våra markägare som ställer upp utan att få ersättning. Med samförläggning blir det bara ett ingrepp, i stället för att två styrkor skall gå fram med kort tid emellan. Ett sammanhållet ledningsområde betyder dessutom mindre markområden som berörs. Det har även kommit hårdare nationella regler som kräver samförläggning där så är möjligt.

Glädjande är att samförläggningen el+fiber är på väg in i en ny fas. Runt Håffoss är det arbetet nästan färdigt. I dagarna påbörjas en kortare bit på Lyckhem, som krävs för att vi skall kunna få kontakt med omvärlden. Efter det börjar en omfattande del längs vägen mot Varekil. Burås/Åsen/Tegen är områden som berörs. Vi skickar ut meddelande till de som berörs strax innan arbetet påbörjas.

Lite senare i höst är utlovat att fler enheter från el-folket skall komma. Det kommer att snabba på hela processen.

Blåsning

Vår egen styrka arbetar för närvarande på Hjälperöd och närmar sig slutet där.

Det innebär att blåsning/svetsning snart kommer igång igen. Det finns vissa undringar varför det var sådan hets med blåsning i våras, och sedan inget hände. Tyvärr fanns det vid det tillfället flera fastigheter som inte var klara att ta emot. Det fick till följd att det blev ett antal fastigheter kvar, tills nu när vi startar upp igen.

Varje fastighet som inte är klar med sitt åtagande när olika saker skall göras, försenar totala projekttiden.

När du har fått slangen fram till tomtgräns, skall den utan dröjsmål läggas över tomten och fastighetsboxarna vara på plats. Blås/Svetsgänget är en hårt ansträngd grupp som kommer när de kan och sköter sig själva. Vi kan inte ha ett schema för detta arbete utan det gäller att du är klar med allt när de plötsligt dyker upp en dag. Eftersom de kommer åt sina åtkomstpunkter på utsidan, behöver du inte vara hemma. Är du inte färdig, försenar du hela projektet.

Se på hemsidan om du har undringar runt vad du skall göra. Du kan se här vad du skall göra.

Installation av mediaomvandlaren

Nu är vi nära att äntligen få el inkopplat till vårt nodhus, stationen. Då går det att gå vidare med testning av nätet och mediaomvandlarna, den lådan som skall monteras hemma hos medlemmarna för att omvandla ljuset till datasignaler.

Vi är i startgroparna att börja sätta mediaomvandlare. Det är Pelle Wilson från Ellös och hans mannar som utför arbetet. De behöver komma inomhus, så var beredd på hur du löser tillgängligheten till huset, nyckel på utsidan, nyckel hos granne osv. Pelle kommer att skicka ut information och kontakta alla innan det är dags. Han planerar dagar, för att detta skall gå så smidigt som möjligt.

Pelle kommer att börja arbetet på de 2 linor som är klara, dvs norr och söder om Kollungerödsjön. Vi kommer, på stark inrådan våra leverantörer, att starta upp sändningen i nätet succesivt.

Hur ser tids-schemat ut?

Vi hoppas att några delar kan starta före nyår, men räkna med att du kan komma igång under 2019. Vis av erfarenheten och med många besvikelser i bagaget kommer vi inte att utlova något specifikt datum. Verkligheten har visat att det inte går.

Hur går det med ekonomin?

När det gäller ekonomin, ser det däremot fortfarande bra ut. Med färre enheter som jobbat, tar det visserligen längre tid, men det blir också lägre kostnader per månad.

I somras fick du anmodan att välja tjänst. Alternativen är Gruppavtal, det mest prisvärda och som över 80% hittills valt. Samt Öppen fiber eller passiv anslutning.

Val av tjänst, gruppavtal

Det fanns de som uppfattade att gruppavtalets hela period, 5 år, skulle erläggas på en gång. Korrekt är att summan skall erläggas i förskott, kvartalsvis. Första perioden kan bli mer än tre månader, för att komma in i jämna kvartal. Kom ihåg, skicka brevledes in ditt avtal. Vi behöver göra klart med leverantören för att det skall kunna komma igång när vi startar upp. Ditt abonnemang startar när sändningen till dig kommer igång. Du måste ha bestämt dig i god tid, för att vi skall kunna göra uppstarten i just ditt område.

Du som inte gjort ditt val, följ denna länk och skicka in ditt avtal.

Även om vi alla har fått vänta längre än önskat, så är vi närmare ljuset i fibertråden. Ett ljus som känns riktigt trevligt nu i höstmörkret.

/Styrelsen