Nu har alla fakturor skickats ut

Nu skall alla ha fått fakturor på den andra medlemsinsatsen. Den har skickats per epost. Om ni inte har fått någon faktura, måste ni snarast skicka ett mail till Frank Fredriksson ordforande@langelandafiber.se,  så får vi ordna det.