300 Medlemmar

300 medlemmar i april!

I april nådde föreningen 300 medlemmar!

Upplys grannar och bekanta om vad som är på gång. Ju fler medlemmar vi är desto billigare blir anslutningen för var och en, så hjälp till att värva medlemmar till föreningen.

Om varje medlem värvar en ny medlem är vi snart 600.

Mvh Styrelsen

Föreningsstämma tisdagen den 2 juni kl. 19.00

Föreningsstämma tisdagen den 2 juni kl. 19.00 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Långelanda Fiber Ekonomisk förening

Tisdagen den 2 juni kl. 19.00 i Långelanda församlingshem

Sedvanliga årsstämmoförhandlingar och information om nuläget

Föreningen bjuder på fika

Alla medlemmar hälsas välkomna!

/Styrelsen

Informationsmöte 2015-04-14

Det var stort intresse då Fiberföreningen i Långelanda bjöd in till information i Ängevillan. Ordföranden Nils Pettersson inledde och hälsade alla välkomna. Därefter informerade Rolf Berg som har erfarenhet från en fiberförening som varit igång sex år i Dalsland. Han var imponerad av det stora antalet, ca 170 personer, som hörsammat inbjudan trots SM-slutspel och fotboll på TV. Man räknar med att flera tjänster i framtiden, till exempel äldreomsorg, larm och sjukvård i hemmet, kommer att vara beroende av fiberuppkoppling. Även det mobila nätet är beroende av att fiber byggs ut. Det är viktigt att vara med i föreningen nu för att byggandet ska förverkligas till en så låg kostnad som möjligt. När kostnaden är framräknad får varje medlem möjlighet att på nytt ta ställning till om denne vill gå vidare med sin anslutning. Det finns möjlighet för föreningen att få bidrag med 40 % för byggande av fibernät på landsbygden och den som väntar och vill gå med senare kommer att få en betydligt dyrare anslutning. Månadskostnaden för TV, telefoni och bredband halveras ofta med fiber beroende på vilket abonnemang man har idag. Vid försäljning av fastigheter i Dalsland nämns existerande fiberuppkoppling som en positiv faktor.

Efter fikapausen informerade Nils Pettersson om det aktuella läget i föreningen.

Fortsätt läsa Informationsmöte 2015-04-14