Årsmöte 2020

Årsmötet, som skulle varit i juni månad, blev framflyttat på grund av Covid19. När mötesbegränsningen aviserades att höjas till 300 personer, beslöt vi att genomföra mötet tisdagen 17 Nov 19.00 i aulan i Ängås skola och kallelse skickades ut.

Nu står begränsningen fast vid 50 personer, och det hindrar ett välbesökt möte. Vi räknar med att genomföra mötet som planerat, men med begränsning för Covid19.

Frågor rörande årsmötesförhandlingarna kan skickas till ordforande@langelandafiber.se före 9 Nov. En sammanställning av frågor och svar läggs upp på hemsidan och sprids med utskick.

Vi kommer att sända ut årsmötet så att medlemmar kan lyssna på förhandlingarna. Mer info om hur och var man kan lyssna, skickas ut närmare mötet.

Mötet är enbart öppet för medlemmar. Styrelsen räknar med att förtroendevalda och övriga funktionärer deltar i årsmötet. Det finns också ett mindre utrymme för de som känner sig starkt manade att deltaga personligen. Max en deltagare per medlemskap. Föranmälan SKALL ske senast 13 Nov till oystein.andersen@langelandafiber.se Du kommer att få bekräftelse innan mötet.

Vill du hellre skicka brev, sänd både frågor och anmälan för mötet till

Frank Fredrikson, Toggestala 130, 472 93  Svanesund

Vår förhoppning är att vi kan med dessa åtgärder genomföra ett bra årsmöte, men tyvärr modell mindre. Vår starka önskan är att vi kan fylla Aulan i Ängås på årsmötet kommande år.

/Styrelsen

Bilagor

Verksamhetsberättelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse Valberedningens förslag, och till sist årsmötesprotokollet, signerad