Alla inlägg av kassor

300 Medlemmar

300 medlemmar i april!

I april nådde föreningen 300 medlemmar!

Upplys grannar och bekanta om vad som är på gång. Ju fler medlemmar vi är desto billigare blir anslutningen för var och en, så hjälp till att värva medlemmar till föreningen.

Om varje medlem värvar en ny medlem är vi snart 600.

Mvh Styrelsen

Informationsmöte 150414

Långelanda Fiber Ekonomisk förening

inbjuder till

 

Informationsmöte

i MIK:s klubblokal

Den 14 april 2015 kl. 19:00

Information kommer att ske av Rolf Berg som har erfarenhet från en fiberförenings arbete.

Föreningen Informerar om nuläget i projektet.

Kaffe finns att köpa.

Alla hälsas välkomna!

Har du funderingar – ring eller maila!

Ordf. Nils Pettersson, 0703-13 79 57 ordforande@langelandafiber.se

Kassör Per Skoglund, 0707-38 39 79 kassor@langelandafiber.se

Sekr. Eva-Lotta Westergren, 0730-40 00 42 sekreterare@langelandafiber.se

200 Medlemmar

200 medlemmar i oktober!

I oktober nådde föreningen 200 medlemmar! Hur vi fördelar oss över området
kan du se om du klickar på ”karta”. Bilden förstoras om du dubbelklickar.

Eftersom det är nu landsbygdsstödet kommer att fördelas gäller det att vara
med som medlem. Beroende på att man själv får stå för kostnaderna vid en
senare anslutning blir det inte billigare att vänta.

Upplys grannar och bekanta om vad som är på gång. Ju fler medlemmar vi är
desto billigare blir anslutningen för var och en, så hjälp till att värva
medlemmar till föreningen.

Om varje medlem värvar en ny medlem är vi snart 400.

Föreningsstämma

Kallelse till ordinarie Föreningsstämma för Långelanda Fiber Ekonomisk Förening

Tid: Måndagen den 3 juni kl 19:00

Plats: Brandstationen Svanesund.

Anmäl ditt deltagande till styrelsen.

Kaffe och fika serveras efter mötet.

Varmt välkomna.

Hälsningar styrelsen.

Anteckningar Medlemsmöte 140311

Inbjudan hade skickats ut till samtliga medlemmar med en uppmaning om att ta med sig grannar och vänner som ännu inte är medlemmar. Närmare femtio personer, varav de flesta redan var medlemmar, deltog. Ordföranden Nils hälsade alla välkomna och presenterade därefter styrelseledamöterna. Det finns 12 föreningar som är igång på Orust och två som inte startat ännu. I vår förening har vi ca 1000 fastigheter och i nuläget 89 medlemmar.

Vi har alltså behov av att värva fler medlemmar innan vi kan dra igång och alla kan hjälpa till med värvningen.

Från Orust kommun informerade Per Linnér:

Det är i glesbygd man som ekonomisk förening kan få bidrag för fiberdragning.

När man ansöker om bidrag måste man vara beredd = ha tillräckligt med medlemmar.

Det finns en bredbandsstrategi för Sverige http://www.regeringen.se/sb/d/12313/a/134170

För Orust finns en vision ”Orust 2020”, IT-infrastrukturplan som beslutades i feb-13  http://www.orust.se/download/18.5eac031e14300e12efe1b4e/1389277691926/7-3+IT-infrastrukturplan.pdf

Det är viktigt att framtidssäkra sin fastighets kommunikation.

 

Peter Sonnius från byNet informerade:

byNet är ett företag som stödjer fiberföreningarna från första informationen till färdiginstallerad fiber.

Företaget finns i hela Sverige och Peter arbetar i Västra Götaland.

Utvecklingen inom IT-området går med en rasande takt och behovet av ökad kapacitet följer med.

Skilj på kommunikationsoperatör (den som skickar ljuset i fibern) och tjänsteleverantör.

Peter visade exempel på kostnader för olika paketlösningar.

Fiberinstallation är mindre åskkänslig än dagens kopparledning i kombination med ström.

Exempel finns på föreningar som sluter sig samman i en paraplyorganisation för att driva sina nät.

Angående markavtal kan man skriva in att ersättningsfrågan ska omförhandlas i det fall nätet säljs längre fram i tiden.

Flera anslutningar till en fastighet kan ge rabatterat pris.

 

Tack till Klass 9C som hade ordnat gott fika till medlemmarna, behållningen ska gå till en skolresa till Polen.

Medlemsmöte 140311

Långelanda fiber Ekonomisk förening
Plats: Aulan Ängås skola
Tid: 11 mars kl. 19.00 2014

Ni är välkomna till medlemsmöte med Långelanda fiber.

Peter Sonnius från ByNet kommer och pratar om hur vi går vidare med att få våra fastigheter fiberanslutna. Han svarar på era frågor om fiber.

Per Linner IT-strateg på Orust kommun medverkar också.

Ta med era grannar och vänner inom vårt område som inte är medlemmar än.
Ju fler vi är desto billigare blir anslutningen/fastighet.

Klass 9C Ängås skola säljer fika i en paus.

Än en gång Varmt Välkomna.

Styrelsen för Långelanda fiber ek. för.

Välbesökt informationsmöte

Långelanda fiberförening hade sitt första informationsmöte i Långelanda församlingshem den 11 december och lockade fler än 80 personer. Intresset för att få veta mer var stort och ”fiberlots” Rolf Berg informerade och svarade på frågor om TV, telefoni och internet. Man kan jämföra fiber med när elektriciteten kom. Till att börja med användes elen till att få ljus i en glödlampa och många tyckte då att fotogenlampan kunde räcka. Idag vet vi vilka elektriska apparater vi har i varje hem. Motvarande situation gäller nu för fiberuppkoppling och med fiber erbjuds ett modernt boendealternativ på landsbygden. Fiber ger möjlighet att arbeta och studera hemifrån.

Genom att värva medlemmar undersöker föreningen intresset att skaffa fiber, för utan medlemmar blir det inget fibernät. Alla medlemmar har möjlighet att ta ställning igen när vi vet vad kostnaden blir.

 

Informationsmöte 131211

Den 11/12 kl. 19:00 2013 håller vi vårt första informationsmöte i Långelanda Församlingshem.

Kommunens rådgivare och fiberlots Rolf Berg kommer att vara på plats för att informera och svara på frågor.

Mvh Styrelsen