Fastighetsanslutning

Fastighetsanslutning

I de flesta föreningar så ansvarar fastighetsägaren (abonnenten) själv för att gräva fiberslangen sista biten på egen tomt. Abonnenten skall även borra genom väggen och montera fastighetsboxen (insidan av huset) och anslutningsboxen (utsidan av huset).
Från fastighetsboxens fiberuttag dras en så kallad patchkabel (fiberkabel med kontakt i båda ändar) till utrustning som gör om ljuset i fibern till de elektriska signaler som går i en vanlig nätverkssladd. Denna apparat kallas mediaomvandlare. Efter den tillkommer ytterligare utrustning som fördelar signalen mellan TV, tele och internet.
Det är svårt att ge en generell rekommendation för var den aktiva utrustningen (mediaomvandlare, router och annat som kräver ström) skall placeras, men ett vanligt upplägg är att dra sladd till TV, men köra Internet och telefon trådlöst. Det går även att koppla in telefonen via första jacket och använda sig av husets befintliga telefonnät.