Etikettarkiv: medlemmar

Årsmöte och nytt gruppavtal

Vi planerar att samordna årsmöte och informationsträff angående gruppavtal. Arbetet med gruppavtalet hinner inte bli klart innan normalt årsmötesdatum vilket medför att årsmötet förläggs senare än normalt. Kallelse till årsmötet skickas ut när datum har fastställts.
I samband med höstens nya avtal skall alla medlemmar förnya sitt val av uppkoppling. Denna gång sker tecknandet i första hand digitalt i vårt kundsystem.
När arbetet med leverantör av gruppavtal blir klar kommer mer information. Förändringen sker till hösten.

Infomöte 21 November

Mötet var välbesökt, faktum är att vi nog slog rekord i antalet medlemmar på ett möte.

Här kommer lite info som togs upp på mötet:

 • Vi har ett samarbete med Ellevio/Trolk,  som gräver ner luftledningar. Vi kommer troligen till att koordinera och  lägga ner fiber och elledning samtidigt. Detta gör att vi just nu lägger i områden där Ellevio/Trolk inte har några projekt.
  Detta fyller flera syften, dels blir det billigare att lägga fibern samtidigt som man lägger elkabel, och det blir en grävning mindre genom samma område. Men det kräver att våra projekt är i någorlunda fas.
 • Det blev delat ut fastighetsboxar, men tyvärr tog de slut. Vi har beställt nya, och de kommer om några veckor. Vi återkommer om hur dessa kommer till att lämnas ut till de hushåll som inte har fått.
 • Det blev lämnat info på hur fastighetsboxen skall sättas upp. Du kan hitta samma info på denna länk: Fastighetsanslutning.  (Tryck på de svarta siffrorna för att bläddra)
  Du kan även anlita någon som gör installationen för dig, se information om det här: Hjälp med fiberbox 
  Du behöver även gräva ner fibern på din tomt, så här gör du det: fiber på tomten. Även detta kan du få hjälp med och om det kan du läsa här: Hjälp med grävning på tomten

Infömöte

Nu har det jobbats ett tag och man börjar bli nyfiken på hur det går. Som tur är kan du få svar på den frågan, om du kommer till:

Aulan Ängås skolan

21 November kl 19.00

Programmet kommer till att vara:

 • Allmän info om nuläget
 • Beskrivning av vad medlemmarna skall göra med fastighetsboxen
 • Utdelning av fastighetsboxar

Alla är varmt välkomna!

Ordförande

Långelanda fiberförening

Info inför hösten

Status

Hösten är här och läggningen av kanalisation för fibern går vidare. Arbetet har gått bra och den absolut svåraste delen, ner till Djurnäs udde är färdigställt. Vi närmar oss gränsen till Myckleby fiber på vägen mot Stillingsön. Det benet närmar sig fullbordan.

Vi har lagt hela norra området. Ammedalen, runt Kollungerödsjön, Röra och från Prästtorp till nästan ända fram till Friborg.

Efterhand som läggningen går framåt kommer det nya medlemmar till vår förening. Ca 30 st har tillkommit i år och vi är nu ca 560 medlemmar med ca 575 anslutningar. Vi kan ha nått 600 anslutningar när vi startar upp.

I Långelanda socken börjar snart ett annat stort markarbete. Ellevio är på gång med att i stor utsträckning förlägga elen under mark. Det är mycket bra om vi kan lägga fiber och el samtidigt. Elen är just nu i planeringsfas, dvs efter oss i processen. Vi har haft möten med ”elfolket” för att få en så bra synkronisering som möjligt.

Detta innebär att vi förändrar vår planering, vi avvaktar med den sista delen runt Friborg och flyttar till områden där bara fiber skall fram. Innanför kyrkan, mot Varekil och Hjälperöd/Lyckhem. När vi närmar oss kommer ni att bli förvarnade.

Vår fiberstation skall placeras på Prästtorp. När den är på plats och ansluten till de områden som är färdigställda, kommer blåsning av fiber i rören att ske. Innan dess skall fastighetsboxarna sitta på plats. Utdelning av dessa startar om ett tag. Ni kommer få meddelande om när det är dags, Läs gärna mer på hemsidan under ”frågor och svar”. Där finns mycken nyttig information.

Eftersom vi har en station (nodhus) inom området och man startar upp den när alla anslutningar är klara, kommer alla i området att startas upp samtidigt. Den starten är tänkt att ske sommaren 2018. Hur elen påverkar detta är för tidigt att veta ännu. Vår förhoppning är att kunna dra samordningsfördelar utan störande försening.

Upphandlingar

Vi har ett samarbete med Askerön/Säckebäck och Mittorust fiberföreningar avseende aktörer i våra fibernät. Just nu pågår upphandling av Kommunikationsoperatör KO, dvs den som skickar signaler, sätter ljus i fibern. Mer information om detta kommer längre fram.

Sist, men inte minst

Kom ihåg, hyr du ut en lägenhet är det lämpligt med separat anslutning till den. Då är det brukaren som är ansvarig för vad som sker på nätet avseende nerladdningar mm. Som hyresvärd slipper du ta ansvar för vad andra gör på anslutningen. Delar ni anslutning är du, enligt nyligen gjord lagändring, ansvarig för allt som händer. Anmäl om du behöver extra anslutningar.

Med önskan om en härlig höst

Styrelsen

Påminnelse om föreningsstämma 2017

Du har väl inte glömt föreningstämman?

KALLELSE
till
Ordinarie Föreningsstämma
med
Långelanda Fiber Ekonomisk förening

Tisdag 27 juni kl 19.00

Föreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Plats:
Aulan i Ängås skola, Svanesund

Ärenden:
Sedvanliga årsstämmoförhandlingar och information om nuläget

Du kan hitta verksamhetsberättelsen här

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen

Kontroll av Epost

Vi kommer till att skicka ett epost till alla våra medlemmar. Detta som ett led i att kontrollera att vi har korrekta epost adresser.

Det vore bra om ni skickar eposten tillbaka till oss, som en bekräftelse på att ni har mottagit det.

Med vänlig hälsning

Öystein Andersen

Nyårsinfo

Nu närmar vi oss 2016.

Det har varit fram och tillbaka när det gäller regler om bidraget för fiberutbyggnad. I dagarna har äntligen Jordbruksverket fattat beslutet om reglerna för bredbandsstödet inom föreskriften för landsbygdsprogrammet. Det innebär att länsstyrelsen, den bidragsbeslutande myndigheten, har fått klartecken att gå vidare i sitt arbete och i förlängningen att vi kan påbörja vår byggnation.

Långelanda Fiber står väl rustad att starta arbetet inom vårt område. Vi har upphandlat och skrivit avtal med byNet AB, avseende material och projektering. byNet är baserat i Kungälv och har lång erfarenhet inom fiberutbyggnad.

Vi har också skrivit avtal med en lokal entreprenör avseende nedläggning av kanalisationen, Bjarne Rutgersson i Svanesund AB. Bjarnes firma har specialmaskiner för ändamålet och har sysslat med plöjning av slang i många år. De har under senare år arbetat mycket med fibernedläggning.

Med dessa två samarbetspartners står vi väl rustade att skapa Långelanda Fibers nät.

I januari skickar vi troligen ut den första delfakturan på insatskapital. Den kommer via email, om du har ett sådant. Kom ihåg, betalningen skall vara föreningen tillhanda inom 15 dagar, allt enligt vårt avtal.

I jan -16, startar vår detaljplanering. Då kommer dragningen av nätet att mer specificeras och samarbetet med berörda markägare att ta fart, för att få bästa dragningen med minsta skada.

En del dragning är redan utförd, då vi har gjort samförläggning. I Hals har vi lagt ledning i samarbete med Empower/Telia. Runt Angrimseröd/Kjebo pågår nedläggning av el. Där samarbetar vi med Infratek och lägger vårt nät tillsammans med elkabeln.

Långelanda Fiber har nu ca 500 medlemmar, ca 75% av fastigheterna med året runt boende är medlemmar. Det är en bra siffra. Men vi hoppas den blir högre. Prata fiber med alla du träffar.

Det har varit ett intressant och händelserikt år. Föreningsbeslutet om byggnation och en kraftig medlemsökning.

Med en önskan om ett fantastiskt 2016

Styrelsen

Långelanda Fiber

Nyhetsbrev Oktober

Information från Fiberföreningen

Vi gjorde ett utskick inför slutdatum för bidragsansökan 2015.
Det har bidragit en kraftig ökning av medlemstalet. Dessa nya medlemmar är viktiga för föreningen. Det ger en bättre tyngd i bidragsansökan och ökar chansen att vi får ett positivt bidragsbeslut under november. Ansökan är slutligt inlämnad.

Välkomna till alla nya medlemmar. Nu är vi nästan 500.
Och verkligen stort Tack till Er som har varit ute och påverkat.

Vi håller på med upphandling av entreprenader. Den första delen, projektering och material är nästan klar. Gräventreprenör kommer lite senare under oktober.

Nu börjar snart detaljprojektering. Fram till dess, medför nya medlemmar ingen extra kostnad, så vi välkomnar ännu fler medlemmar. Fram till 30 nov gäller samma villkor som tidigare. Därefter kan det tillkomma kostnader.

Ju fler vi är, desto bättre. Fler som delar på de fasta kostnaderna.
Prata med ALLA om FIBER, se till att alla du känner är med. Det gäller ju också boende på andra delar av Orust. Det finns 17 föreningar i vår kommun. Lite i olika fas, med alla vill ha fler medlemmar som delar på kostnader.

Lite allmänna frågeställningar:

Skyddsrör och arbete på egen tomt/hus
Föreningen drar skyddsrör fram till tomten. Föreningen tar inte ansvar för nedläggning av skyddsrör och återställning i din trädgård. Det är ägarens ansvar. Vill du ha material för att lägga skyddsrör, får du säga till. Återkommer när vi fått första materialleveransen.  Skyddsröret är som en tumme, 16mm, som en vattenslang. Förening blåser sedan fiber
ända fram till huset och står för inkoppling.
Det blir en kopplingsbox på utsidan huset och en mottagare på insidan. Detta arbete och material ingår i leveransen.  Ingen tillkommande kostnad. Husägaren ansvarar för håltagning och skyddsrör från kopplingsboxen utomhus till mottagaren inomhus.

Berg
Vi spränger inte för att dra fram ledningen. Går det inte att få ned skyddsröret pga berg, läggs det ovanpå. Ett extra skyddsrör klammas fast i berget och skyddsrör 16mm + fiber lägg inuti. På samma sätt som man gör med elkablar.

Öppen fiber
Föreningen är skyldig till att bygga ett öppet nät. Dvs att olika aktörer kan verka i nätet. Operatören i nätet utses genom en upphandling som normalt gäller i 5 år. Det finns flera operatörer, varav Telia är en. Vem det blir bestäms efter upphandlingen.
Fiberföreningar brukar erbjuda medlemmar ett mycket konkurrenskraftigt grundpaket med vanligtvis: Snabb uppkoppling, ett TV-utbud och en fast telefon. Medlemmen kan gå på detta erbjudande bara eller göra egna tillägg. Medlemmen kan också helt välja egna uppkopplingar på den fria marknaden.

När sker arbetet.
Vi räknar med att bidraget godkänns i nov och arbetet kan efter det gå in i sin första fas. Byggtid, beroende på hur vintern blir, beräknas till 1,5 år.

När skall avtalen vara inne
Vi har ca 70% av avtalen inne. Resten vill vi ha in nu. Projekteringen går igång 30 nov

300 Medlemmar

300 medlemmar i april!

I april nådde föreningen 300 medlemmar!

Upplys grannar och bekanta om vad som är på gång. Ju fler medlemmar vi är desto billigare blir anslutningen för var och en, så hjälp till att värva medlemmar till föreningen.

Om varje medlem värvar en ny medlem är vi snart 600.

Mvh Styrelsen