Anteckningar Medlemsmöte 140311

Inbjudan hade skickats ut till samtliga medlemmar med en uppmaning om att ta med sig grannar och vänner som ännu inte är medlemmar. Närmare femtio personer, varav de flesta redan var medlemmar, deltog. Ordföranden Nils hälsade alla välkomna och presenterade därefter styrelseledamöterna. Det finns 12 föreningar som är igång på Orust och två som inte startat ännu. I vår förening har vi ca 1000 fastigheter och i nuläget 89 medlemmar.

Vi har alltså behov av att värva fler medlemmar innan vi kan dra igång och alla kan hjälpa till med värvningen.

Från Orust kommun informerade Per Linnér:

Det är i glesbygd man som ekonomisk förening kan få bidrag för fiberdragning.

När man ansöker om bidrag måste man vara beredd = ha tillräckligt med medlemmar.

Det finns en bredbandsstrategi för Sverige http://www.regeringen.se/sb/d/12313/a/134170

För Orust finns en vision ”Orust 2020”, IT-infrastrukturplan som beslutades i feb-13  http://www.orust.se/download/18.5eac031e14300e12efe1b4e/1389277691926/7-3+IT-infrastrukturplan.pdf

Det är viktigt att framtidssäkra sin fastighets kommunikation.

 

Peter Sonnius från byNet informerade:

byNet är ett företag som stödjer fiberföreningarna från första informationen till färdiginstallerad fiber.

Företaget finns i hela Sverige och Peter arbetar i Västra Götaland.

Utvecklingen inom IT-området går med en rasande takt och behovet av ökad kapacitet följer med.

Skilj på kommunikationsoperatör (den som skickar ljuset i fibern) och tjänsteleverantör.

Peter visade exempel på kostnader för olika paketlösningar.

Fiberinstallation är mindre åskkänslig än dagens kopparledning i kombination med ström.

Exempel finns på föreningar som sluter sig samman i en paraplyorganisation för att driva sina nät.

Angående markavtal kan man skriva in att ersättningsfrågan ska omförhandlas i det fall nätet säljs längre fram i tiden.

Flera anslutningar till en fastighet kan ge rabatterat pris.

 

Tack till Klass 9C som hade ordnat gott fika till medlemmarna, behållningen ska gå till en skolresa till Polen.