Etikettarkiv: jordbruksverket

Vi har fått bidrag!!!

Vi har fått glädjande nyheter från Länsstyrelsen. Vår ansökan har gått igenom och vi har fått bidrag. Så nu börjar en intensiv period. Första spadtaget kommer till att börjas efter semestrarna, och kommer till att utföras av vår lokala entreprenör, Bjarne Rutgersson.

Vi har redan börjat med markavtalen, men kommer till att intensifiera detta arbetet framöver.

Vår ansökan har gått igenom och vi har fått bidrag

 

Nyårsinfo

Nu närmar vi oss 2016.

Det har varit fram och tillbaka när det gäller regler om bidraget för fiberutbyggnad. I dagarna har äntligen Jordbruksverket fattat beslutet om reglerna för bredbandsstödet inom föreskriften för landsbygdsprogrammet. Det innebär att länsstyrelsen, den bidragsbeslutande myndigheten, har fått klartecken att gå vidare i sitt arbete och i förlängningen att vi kan påbörja vår byggnation.

Långelanda Fiber står väl rustad att starta arbetet inom vårt område. Vi har upphandlat och skrivit avtal med byNet AB, avseende material och projektering. byNet är baserat i Kungälv och har lång erfarenhet inom fiberutbyggnad.

Vi har också skrivit avtal med en lokal entreprenör avseende nedläggning av kanalisationen, Bjarne Rutgersson i Svanesund AB. Bjarnes firma har specialmaskiner för ändamålet och har sysslat med plöjning av slang i många år. De har under senare år arbetat mycket med fibernedläggning.

Med dessa två samarbetspartners står vi väl rustade att skapa Långelanda Fibers nät.

I januari skickar vi troligen ut den första delfakturan på insatskapital. Den kommer via email, om du har ett sådant. Kom ihåg, betalningen skall vara föreningen tillhanda inom 15 dagar, allt enligt vårt avtal.

I jan -16, startar vår detaljplanering. Då kommer dragningen av nätet att mer specificeras och samarbetet med berörda markägare att ta fart, för att få bästa dragningen med minsta skada.

En del dragning är redan utförd, då vi har gjort samförläggning. I Hals har vi lagt ledning i samarbete med Empower/Telia. Runt Angrimseröd/Kjebo pågår nedläggning av el. Där samarbetar vi med Infratek och lägger vårt nät tillsammans med elkabeln.

Långelanda Fiber har nu ca 500 medlemmar, ca 75% av fastigheterna med året runt boende är medlemmar. Det är en bra siffra. Men vi hoppas den blir högre. Prata fiber med alla du träffar.

Det har varit ett intressant och händelserikt år. Föreningsbeslutet om byggnation och en kraftig medlemsökning.

Med en önskan om ett fantastiskt 2016

Styrelsen

Långelanda Fiber