Ordinarie föreningsstämma

KALLELSE
till
Ordinarie Föreningsstämma
med
Långelanda Fiber Ekonomisk förening

Torsdagen den 26 maj kl. 19.00

Föreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Plats:
Aulan i Ängås skola, Svanesund

Ärenden:
Sedvanliga årsstämmoförhandlingar och information om nuläget

Dagordning läser du här.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen