Etikettarkiv: avtal

Nyhetsbrev Oktober

Information från Fiberföreningen

Vi gjorde ett utskick inför slutdatum för bidragsansökan 2015.
Det har bidragit en kraftig ökning av medlemstalet. Dessa nya medlemmar är viktiga för föreningen. Det ger en bättre tyngd i bidragsansökan och ökar chansen att vi får ett positivt bidragsbeslut under november. Ansökan är slutligt inlämnad.

Välkomna till alla nya medlemmar. Nu är vi nästan 500.
Och verkligen stort Tack till Er som har varit ute och påverkat.

Vi håller på med upphandling av entreprenader. Den första delen, projektering och material är nästan klar. Gräventreprenör kommer lite senare under oktober.

Nu börjar snart detaljprojektering. Fram till dess, medför nya medlemmar ingen extra kostnad, så vi välkomnar ännu fler medlemmar. Fram till 30 nov gäller samma villkor som tidigare. Därefter kan det tillkomma kostnader.

Ju fler vi är, desto bättre. Fler som delar på de fasta kostnaderna.
Prata med ALLA om FIBER, se till att alla du känner är med. Det gäller ju också boende på andra delar av Orust. Det finns 17 föreningar i vår kommun. Lite i olika fas, med alla vill ha fler medlemmar som delar på kostnader.

Lite allmänna frågeställningar:

Skyddsrör och arbete på egen tomt/hus
Föreningen drar skyddsrör fram till tomten. Föreningen tar inte ansvar för nedläggning av skyddsrör och återställning i din trädgård. Det är ägarens ansvar. Vill du ha material för att lägga skyddsrör, får du säga till. Återkommer när vi fått första materialleveransen.  Skyddsröret är som en tumme, 16mm, som en vattenslang. Förening blåser sedan fiber
ända fram till huset och står för inkoppling.
Det blir en kopplingsbox på utsidan huset och en mottagare på insidan. Detta arbete och material ingår i leveransen.  Ingen tillkommande kostnad. Husägaren ansvarar för håltagning och skyddsrör från kopplingsboxen utomhus till mottagaren inomhus.

Berg
Vi spränger inte för att dra fram ledningen. Går det inte att få ned skyddsröret pga berg, läggs det ovanpå. Ett extra skyddsrör klammas fast i berget och skyddsrör 16mm + fiber lägg inuti. På samma sätt som man gör med elkablar.

Öppen fiber
Föreningen är skyldig till att bygga ett öppet nät. Dvs att olika aktörer kan verka i nätet. Operatören i nätet utses genom en upphandling som normalt gäller i 5 år. Det finns flera operatörer, varav Telia är en. Vem det blir bestäms efter upphandlingen.
Fiberföreningar brukar erbjuda medlemmar ett mycket konkurrenskraftigt grundpaket med vanligtvis: Snabb uppkoppling, ett TV-utbud och en fast telefon. Medlemmen kan gå på detta erbjudande bara eller göra egna tillägg. Medlemmen kan också helt välja egna uppkopplingar på den fria marknaden.

När sker arbetet.
Vi räknar med att bidraget godkänns i nov och arbetet kan efter det gå in i sin första fas. Byggtid, beroende på hur vintern blir, beräknas till 1,5 år.

När skall avtalen vara inne
Vi har ca 70% av avtalen inne. Resten vill vi ha in nu. Projekteringen går igång 30 nov