Informationsmöte 2015-04-14

Det var stort intresse då Fiberföreningen i Långelanda bjöd in till information i Ängevillan. Ordföranden Nils Pettersson inledde och hälsade alla välkomna. Därefter informerade Rolf Berg som har erfarenhet från en fiberförening som varit igång sex år i Dalsland. Han var imponerad av det stora antalet, ca 170 personer, som hörsammat inbjudan trots SM-slutspel och fotboll på TV. Man räknar med att flera tjänster i framtiden, till exempel äldreomsorg, larm och sjukvård i hemmet, kommer att vara beroende av fiberuppkoppling. Även det mobila nätet är beroende av att fiber byggs ut. Det är viktigt att vara med i föreningen nu för att byggandet ska förverkligas till en så låg kostnad som möjligt. När kostnaden är framräknad får varje medlem möjlighet att på nytt ta ställning till om denne vill gå vidare med sin anslutning. Det finns möjlighet för föreningen att få bidrag med 40 % för byggande av fibernät på landsbygden och den som väntar och vill gå med senare kommer att få en betydligt dyrare anslutning. Månadskostnaden för TV, telefoni och bredband halveras ofta med fiber beroende på vilket abonnemang man har idag. Vid försäljning av fastigheter i Dalsland nämns existerande fiberuppkoppling som en positiv faktor.

Efter fikapausen informerade Nils Pettersson om det aktuella läget i föreningen.

Avtal ska tecknas med markägare och medlemmar. Långelanda fiberförening har ca 300 medlemmar. I dagarna har Telia gått ut med ett erbjudande till boende i Halsområdet. Om det förverkligas kommer det att påverka föreningen som har medlemmar i området. Förprojektering är påbörjad. Ansökan om bidrag är inlämnad och den bygger på att ett visst antal går med – ju fler desto billigare för var och en. I slutet av augusti ska vår ansökan kompletteras och Länsstyrelsen väntas fatta beslut om stöd i september. Alla medlemmar ska delta på något sätt i föreningen utifrån sin förmåga och värva medlemmar är något alla kan göra. Påverka grannar och vänner att gå med i föreningen. Vi marknadsför oss med banderoller, skyltar och flygblad. Föreningsstämma ska hållas 2 juni och alla medlemmar hälsas välkomna. Styrelsen är i behov av hjälp inom olika områden och har förslag på att markgrupp, informationsgrupp,

Här ser vi kassör Per Skoglund , inbjuden talare Rolf Berg och vår ortförande Nils Pettersson
Här ser vi kassör Per Skoglund , inbjuden talare Rolf Berg och vår ordförande Nils Pettersson