Föreningsstämma tisdagen den 2 juni kl. 19.00

Föreningsstämma tisdagen den 2 juni kl. 19.00 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Långelanda Fiber Ekonomisk förening

Tisdagen den 2 juni kl. 19.00 i Långelanda församlingshem

Sedvanliga årsstämmoförhandlingar och information om nuläget

Föreningen bjuder på fika

Alla medlemmar hälsas välkomna!

/Styrelsen