Etikettarkiv: blåsning

Blåsning av fibernät

Till alla medlemmar i Långelanda Fiber

Just nu jobbar blåsare och svetsare med fibern i vårt nät.
Har du fått slangen fram till tomten, så är det nära att de blåser och svetsar. Se till att du är klar med ingrävning och fastighetsboxar. Får föreningen extra kostnader för att du inte är klar, kommer vi att debitera medlemmen.

Vi räknar med att snart få knutpunkterna i Burås och Grenegård klara, så dessa områden också kan blåsas/svetsas.

Trolk, elfirman som lägger kanalisationen åt oss, fortsätter sedan sitt arbete på väg mot Åsen/Trätte och Myren/Tegen.

Mediaomvandlaren

Vi har fått frågor angående montering av mediaomvandlare. Det är vår KO, Zitius som sätter upp och bekostar mediaomvandlare. 

Zitius monterar enbart hos de som väljer gruppavtal eller öppen fiber.
Kostnaden för att eftermontera och starta upp inkopplingen blir minst 2 500 kr. Detta skall vägas mot den fasta nätkostnaden som är 1200 kr per år.

Har du gjort ditt val av tjänst?

Oktoberinfo

Arbetet med att lägga fiber går framåt, sakta men säkert. Största hindret är en överhettad marknad och brist på kunnig personal. Styrelsen står fast vid att vi skall prioritera kvalitet i läggandet av vårt nät och inte använda enheter som kan ge oss en ej kvalitativ läggning.

Samförläggning

Vi har fått många frågor runt samförläggningen el+fiber. Det finns flera viktiga orsaker i detta sammanhang. Det är det en artighetsfråga gentemot våra markägare som ställer upp utan att få ersättning. Med samförläggning blir det bara ett ingrepp, i stället för att två styrkor skall gå fram med kort tid emellan. Ett sammanhållet ledningsområde betyder dessutom mindre markområden som berörs. Det har även kommit hårdare nationella regler som kräver samförläggning där så är möjligt.

Glädjande är att samförläggningen el+fiber är på väg in i en ny fas. Runt Håffoss är det arbetet nästan färdigt. I dagarna påbörjas en kortare bit på Lyckhem, som krävs för att vi skall kunna få kontakt med omvärlden. Efter det börjar en omfattande del längs vägen mot Varekil. Burås/Åsen/Tegen är områden som berörs. Vi skickar ut meddelande till de som berörs strax innan arbetet påbörjas.

Lite senare i höst är utlovat att fler enheter från el-folket skall komma. Det kommer att snabba på hela processen.

Blåsning

Vår egen styrka arbetar för närvarande på Hjälperöd och närmar sig slutet där.

Det innebär att blåsning/svetsning snart kommer igång igen. Det finns vissa undringar varför det var sådan hets med blåsning i våras, och sedan inget hände. Tyvärr fanns det vid det tillfället flera fastigheter som inte var klara att ta emot. Det fick till följd att det blev ett antal fastigheter kvar, tills nu när vi startar upp igen.

Varje fastighet som inte är klar med sitt åtagande när olika saker skall göras, försenar totala projekttiden.

När du har fått slangen fram till tomtgräns, skall den utan dröjsmål läggas över tomten och fastighetsboxarna vara på plats. Blås/Svetsgänget är en hårt ansträngd grupp som kommer när de kan och sköter sig själva. Vi kan inte ha ett schema för detta arbete utan det gäller att du är klar med allt när de plötsligt dyker upp en dag. Eftersom de kommer åt sina åtkomstpunkter på utsidan, behöver du inte vara hemma. Är du inte färdig, försenar du hela projektet.

Se på hemsidan om du har undringar runt vad du skall göra. Du kan se här vad du skall göra.

Installation av mediaomvandlaren

Nu är vi nära att äntligen få el inkopplat till vårt nodhus, stationen. Då går det att gå vidare med testning av nätet och mediaomvandlarna, den lådan som skall monteras hemma hos medlemmarna för att omvandla ljuset till datasignaler.

Vi är i startgroparna att börja sätta mediaomvandlare. Det är Pelle Wilson från Ellös och hans mannar som utför arbetet. De behöver komma inomhus, så var beredd på hur du löser tillgängligheten till huset, nyckel på utsidan, nyckel hos granne osv. Pelle kommer att skicka ut information och kontakta alla innan det är dags. Han planerar dagar, för att detta skall gå så smidigt som möjligt.

Pelle kommer att börja arbetet på de 2 linor som är klara, dvs norr och söder om Kollungerödsjön. Vi kommer, på stark inrådan våra leverantörer, att starta upp sändningen i nätet succesivt.

Hur ser tids-schemat ut?

Vi hoppas att några delar kan starta före nyår, men räkna med att du kan komma igång under 2019. Vis av erfarenheten och med många besvikelser i bagaget kommer vi inte att utlova något specifikt datum. Verkligheten har visat att det inte går.

Hur går det med ekonomin?

När det gäller ekonomin, ser det däremot fortfarande bra ut. Med färre enheter som jobbat, tar det visserligen längre tid, men det blir också lägre kostnader per månad.

I somras fick du anmodan att välja tjänst. Alternativen är Gruppavtal, det mest prisvärda och som över 80% hittills valt. Samt Öppen fiber eller passiv anslutning.

Val av tjänst, gruppavtal

Det fanns de som uppfattade att gruppavtalets hela period, 5 år, skulle erläggas på en gång. Korrekt är att summan skall erläggas i förskott, kvartalsvis. Första perioden kan bli mer än tre månader, för att komma in i jämna kvartal. Kom ihåg, skicka brevledes in ditt avtal. Vi behöver göra klart med leverantören för att det skall kunna komma igång när vi startar upp. Ditt abonnemang startar när sändningen till dig kommer igång. Du måste ha bestämt dig i god tid, för att vi skall kunna göra uppstarten i just ditt område.

Du som inte gjort ditt val, följ denna länk och skicka in ditt avtal.

Även om vi alla har fått vänta längre än önskat, så är vi närmare ljuset i fibertråden. Ett ljus som känns riktigt trevligt nu i höstmörkret.

/Styrelsen

Sommarhälsning

Juni 2018 var en intensiv månad, vi hade årsmötet samt två informationsdagar angående uppkoppling och grupperbjudande.

Större delen av kanalisationen är nu gjord. Kvarstående delar är områden där samförläggning av el skall göras. Samt vissa mindre stumpar som av olika orsaker ännu ej är gjorda. Det stora kvarstående området är Lyckhem/Hjälperöd. Där har arbetet påbörjats längs Lyckhemsvägen. Efterhand som slangen kommer till din tomt är det väsentligt att den blir ingrävd samt att fastighetsboxen är på plats snarast möjligt. Se information på hemsidan.

Blås och svetsgänget har sedan länge arbetat på annan plats men är snart i antågande tillbaka. Nu i slutskedet måste alla vara klara när de blåser. De extrakostnader föreningen åsamkas pga att blås/svets inte kan utföra sitt arbete kommer att debiteras fastighetsägaren. Det är ditt ansvar att du är klar.

Utlämning av boxar sker hos Torsten Olegård, Kollungeröd 505, i ladugården.

Torsdag 26 juli, hela dagen till 19
Lördag 28 juli, 10-12
Torsdag 2 Aug, 16-19
Lördag 4 Aug, 10-12

 

Vi får tillträde till uppkoppling mot Scanova tidigast i september. Då hoppas vi också att vi fått ihop linan mellan de två stationerna så vi kan börja prova anläggningen.

När det gäller uppsägning av era befintliga abonnemang, kommer vi att komma med mer precisa datum när det är möjligt. Avvakta med att säga upp det du har. Det kan vara bättre att ha 1 till 2 månaders överlapp än att stå helt utan. Vi får se hur friktionsfri uppstarten blir.

Information till dig som inte var på vårt infomöte som hölls för en månad sedan. 

Föreningen behöver veta hur du kommer till att välja operatör. Valet är bindande, och du måste skicka oss ett underskrivet kontrakt med ditt val snarast möjligt. Om du inte har fått ett mail med kontraktet så skicka ett mail till kristoffer.nyren@langelandafiber.se

Du kan hitta mer information om dina val här.

I korthet har du 4 val:

  • Jag vill välja operatör själv
  • Jag vill vara med i föreningens gruppavtal
  • Jag vill inte ha ljus i fibern
  • Jag vill inte ha fiber fram till huset

De två sista är för den som har en obebyggd tomt, massiva ombyggnader av huset mm.

Hur ligger vi till i mars 18

Vart står vi nu?

Nu är föreningen på väg in i senare delen av projektet. Arbetslaget är på Trätte på väg mot Varekil. I april påbörjas en större samförläggning med el.  Flera arbetslag kommer att bli involverade på flera olika platser.

Vissa delar av samförläggningen är redan gjord. Kvarstår gör Friborg, vissa delar på Kastet och Husgärdet, vid Långelanda Kyrka, vissa delar Burås/Trätte och andra kortare sträckor. Arbetet från Prästtorp mot Vallen har påbörjats. Ni kan se förberedelsen med borrning under landsvägen för att kunna nå Hjälperöd. Med detta är vi på väg in på det sista området. Samarbetet mellan elföretaget och vår fiberförening ger oss båda fördelar, både markmässigt och när det gäller kostnaden.

Hjälperöd, Lyckhem och Vallen är det sista stora delen vi har kvar. Det är dags att finplanera området för att hitta bästa vägar och förorsaka minsta störning. Vägföreningarnas representanter har genomgående haft en stor betydelse i detta arbete. Med sin lokalkännedom hjälper de till att hitta bästa lösningen och ser till att arbetet går så smärtfritt det bara kan.

Vill passa på att rikta ett tack till alla vägföreträdare som så bra hjälp till med framkomligheten. I detta vill vi också rikta ett stort tack till alla markägare som ställt upp för fiberns möjlighet att nå alla er.

Blåsning av fibern i de lagda rören är igång. Nu gäller att alla medlemmar är färdiga med sin slang fram till huset och sätter upp boxen. När slangen kommit till tomten är det medlemmens ansvar att den kommer på plats, utan större dröjsmål. Jäktigast blir det på slutet, då grävlag och blåsare kommer tätt på varandra.

Fiberdelen, med blåsning och svetsning är en stor kostnad som kommer till det löpande grävningsarbetet.  Vi närmar oss slutet och kassan behöver förstärkning. Med den senast gjorda beräkningen ligger projektet väl på den säkra sidan för att klara de utlovade 20 000 per medlem. Det är dags, inom kort kommer den sista delinbetalningen av insatsen, 4 900kr skickas ut till medlemmarna. Med denna inbetalning får föreningen en fortsatt stabil ekonomi.

En del av anläggningskostnaden täcks av bidraget från EU/Svenska staten. Utbetalningsmetoden för bidraget har ändrats. Den har tidigare varit löpande men sker numera i efterhand. Bidragsdelen behöver därför finansieras av banken tills utbetalning skett. Orust Sparbank har gett lånelöfte. Vi har utnyttjat en mindre del till dags dato. Med föreningens/medlemmarnas egna kapital och bankens hjälp att kortfristigt finansiera bidragsdelen har vi en stabil ekonomi och kan slutföra projektet på ett bra och säkert sätt.

/Styrelsen

Blåsning av fiber

Vi har nu börjat nästa fas , blåsning av fiber. Detta kommer till att göras etappvis och vi kommer till att göra utskick till alla medlemmar som bor vid aktuell etapp när vi närmar oss. Första sträckan är Prästtorp – Vräland – Ammedalen. 

Ett utskick har skickats ut idag till aktuella medlemmar på den sträckan.

När man får mailet är det viktigt att man svarar till angivet epost adress med svar på de frågor vi ställer så fort som möjligt.