Extra Föreningsstämma

När: 21 juli 19:00

Var: Dykarskolan (Kordaplast), Färjevägen 63, Svanesund

Begränsad P-Plats på området, samåk gärna och parkera vid t.ex. på P-platsen vid vägen, nära badplatsen.

Ärende:

Antagande av ett takpris per fiberanslutning,
i syfte att kunna lämna in slutlig ansökan om anläggningsbidrag
och komma vidare i projektet.

Styrelsens förslag till stämman är att godkänna en maximal
kostnad för fiberanslutning på 20.000 kr / fastighet.

Det blir ett kort möte!

  • Inledande kort information med förutsättningar för beslut.
  • Omröstning om styrelsens förslag.

Det är angeläget att så många medlemmar som möjligt ställer upp på mötet.
Påminn gärna de grannar du vet är, så ordnar sig kanske samordningen på ett bra sätt.

Vid antaget förslag önskar styrelsen att så många som möjligt, efter mötet, passar på att underteckna ett anslutningsavtal för den egna fastigheten.

Du kan hitta avtalet här: Anslutningsavtal i två ex
Vänligen läs igenom texten i avtalet innan mötet, så att Du vet vad som står där före omröstningen. M v h / Styrelsen

Vid frågor kontakta Ordförande på ordforande@langelandafiber.se