Kategoriarkiv: Möten

Påminnelse om föreningsstämma 2017

Du har väl inte glömt föreningstämman?

KALLELSE
till
Ordinarie Föreningsstämma
med
Långelanda Fiber Ekonomisk förening

Tisdag 27 juni kl 19.00

Föreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Plats:
Aulan i Ängås skola, Svanesund

Ärenden:
Sedvanliga årsstämmoförhandlingar och information om nuläget

Du kan hitta verksamhetsberättelsen här

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen

Extra Föreningsstämma

När: 21 juli 19:00

Var: Dykarskolan (Kordaplast), Färjevägen 63, Svanesund

Begränsad P-Plats på området, samåk gärna och parkera vid t.ex. på P-platsen vid vägen, nära badplatsen.

Ärende:

Antagande av ett takpris per fiberanslutning,
i syfte att kunna lämna in slutlig ansökan om anläggningsbidrag
och komma vidare i projektet.

Styrelsens förslag till stämman är att godkänna en maximal
kostnad för fiberanslutning på 20.000 kr / fastighet.

Det blir ett kort möte!

  • Inledande kort information med förutsättningar för beslut.
  • Omröstning om styrelsens förslag.

Det är angeläget att så många medlemmar som möjligt ställer upp på mötet.
Påminn gärna de grannar du vet är, så ordnar sig kanske samordningen på ett bra sätt.

Vid antaget förslag önskar styrelsen att så många som möjligt, efter mötet, passar på att underteckna ett anslutningsavtal för den egna fastigheten.

Du kan hitta avtalet här: Anslutningsavtal i två ex
Vänligen läs igenom texten i avtalet innan mötet, så att Du vet vad som står där före omröstningen. M v h / Styrelsen

Vid frågor kontakta Ordförande på ordforande@langelandafiber.se

Föreningsstämma tisdagen den 2 juni kl. 19.00

Föreningsstämma tisdagen den 2 juni kl. 19.00 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Långelanda Fiber Ekonomisk förening

Tisdagen den 2 juni kl. 19.00 i Långelanda församlingshem

Sedvanliga årsstämmoförhandlingar och information om nuläget

Föreningen bjuder på fika

Alla medlemmar hälsas välkomna!

/Styrelsen

Informationsmöte 2015-04-14

Det var stort intresse då Fiberföreningen i Långelanda bjöd in till information i Ängevillan. Ordföranden Nils Pettersson inledde och hälsade alla välkomna. Därefter informerade Rolf Berg som har erfarenhet från en fiberförening som varit igång sex år i Dalsland. Han var imponerad av det stora antalet, ca 170 personer, som hörsammat inbjudan trots SM-slutspel och fotboll på TV. Man räknar med att flera tjänster i framtiden, till exempel äldreomsorg, larm och sjukvård i hemmet, kommer att vara beroende av fiberuppkoppling. Även det mobila nätet är beroende av att fiber byggs ut. Det är viktigt att vara med i föreningen nu för att byggandet ska förverkligas till en så låg kostnad som möjligt. När kostnaden är framräknad får varje medlem möjlighet att på nytt ta ställning till om denne vill gå vidare med sin anslutning. Det finns möjlighet för föreningen att få bidrag med 40 % för byggande av fibernät på landsbygden och den som väntar och vill gå med senare kommer att få en betydligt dyrare anslutning. Månadskostnaden för TV, telefoni och bredband halveras ofta med fiber beroende på vilket abonnemang man har idag. Vid försäljning av fastigheter i Dalsland nämns existerande fiberuppkoppling som en positiv faktor.

Efter fikapausen informerade Nils Pettersson om det aktuella läget i föreningen.

Läs mer