Årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Våren 2016 präglades av vänta, innan Länsstyrelsen äntligen, i slutet juni kom med besked att vi fick det nödvändiga bidraget för att kunna komma igång.

Den 26 maj hölls en välbesökt årsstämma.

Styrelsen fram till stämman 2017 har varit,

Ordförande / Frank Fredrikson, vice ordförande / Öystein Andersen, sekreterare /Joakim Swedberg, Kassör /Per Skoglund, övriga / Anders Nilsson, Johan Christensson-Capelius, Kristoffer Nyrén, ersättare / Per Almbratt och David Torstensson.

Styrelsen har hållit 5 protokollförda sammanträden.

Medlemsantalet ökade under året med 36 st, till 533 medlemmar.

Medlemsårsavgiften har varit 200 kr.

Under hösten startade byggnationen av vårt fibernät, på sträckan Röra till Ammedalen. Svårigheterna har varit de förväntade och hittills har kostnaden hållit sig inom ramen.

För att skapa ett eget kapital och stärka vår kreditvärdighet gjorde medlemmarna två insatsinbetalningar, dels i juni och dels i november om totalt 10 000kr per medlem. Insatsen ger oss det nödvändiga kapitalet för att bygga fibernätet. Eftersom bidragsutbetalning kommer att släpa och vi får ligga ute med moms, kommer ett byggkreditiv att erfordras längre fram.

Fakturering till våra medlemmar sker i första hand via mejl. Under 2016 skedde bokföringen i ett program som saknade vissa funktioner, vilket var hanteringsmässigt svårt. Det medförde mycket extra arbete och mindre överblickbarhet. I slutet av 2016 lades systemet om till Sparbankens redovisningsprogram. Detta har de saknade funktionerna och hanteringen är idag både enklare och säkrare. Inte minst när det gäller utskick av fakturor via mejl.

På vår hemsida och facebook har löpande lagts ut information. Nyhetsbrev har skickats ut via mejl. Till de medlemmar som inte har mejl har information sänts via vanlig post.

Fokus för 2017 är inriktat på att byggnationen skall framskrida på bästa sätt.

/ Styrelsen