Kategoriarkiv: Medlemmar

Påminnelse om föreningsstämma 2017

Du har väl inte glömt föreningstämman?

KALLELSE
till
Ordinarie Föreningsstämma
med
Långelanda Fiber Ekonomisk förening

Tisdag 27 juni kl 19.00

Föreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Plats:
Aulan i Ängås skola, Svanesund

Ärenden:
Sedvanliga årsstämmoförhandlingar och information om nuläget

Du kan hitta verksamhetsberättelsen här

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen

Nu börjar vi!

Nu är vi färdiga att starta upp bygget, och första etappen blir mellan Röra korsväg och Torp korsväg. arbetet inleds v 35 eller v36.

Entreprenören är lokal, Bjarne Rutgersson, som har ett antal specialanpassade maskiner för arbete med fiber och mångårig vana av plöjningsarbete.

Ytterligare instruktioner kommer upp på hemsidan efter hand.

Vi kontaktar alla när vi närmar oss. Med i första hand en lapp i lådan.

Det går fortfarande att ansluta sig, men när vi passerat din fastighet blir det svårare och dyrare.

Vi har fått bidrag!!!

Vi har fått glädjande nyheter från Länsstyrelsen. Vår ansökan har gått igenom och vi har fått bidrag. Så nu börjar en intensiv period. Första spadtaget kommer till att börjas efter semestrarna, och kommer till att utföras av vår lokala entreprenör, Bjarne Rutgersson.

Vi har redan börjat med markavtalen, men kommer till att intensifiera detta arbetet framöver.

Vår ansökan har gått igenom och vi har fått bidrag

 

Nyhetsbrev Februari

Vi är glada att presentera och hälsa välkommen ett tillskott i vår styrelse. Vi har adjungerat Åsa Blad, boende på Berga och medlem. Hon har en stark ekonomikompetens. Åsa arbetar som ansvarig controller på ett större privat företag. Vi byter också i sammanhanget ekonomiprogram. Med dessa förstärkningar kan vi hålla ännu bättre koll på vår ekonomi. Den första debiteringen av delinsats kommer att ske efter skiftet är genomfört och testat.

Det närmar sig dags för besked om bidraget från Stat och EU, som är en ekonomisk bas för hela projektet. De första besluten till köande föreningar kommer från Länsstyrelsen i slutet av mars. De börjar med de projekt som har högsta poäng i en bedömningsskala. Vi har inget besked på var i listan vi befinner oss eller när beslutet kan komma. Vi är beredda att dra igång snarast möjligt efter beslutet är klart.

De första besluten till köande föreningar kommer från Länsstyrelsen i slutet av mars

Den starka medlemsökning vi fick efter uppropet i höstas var mycket viktig och stärkte vår placering i kölistan. Det går fortfarande att bli medlem utan extra kostnad, så se till att DU får med så många som möjligt. Det gynnar alla och hela vår byggd påverkas positivt. Fiberkommunikation är en mycket viktig faktor i en bygds utveckling.

Vi har nu passerat 500 medlemmar, det är bra. Vi välkomnar fler.

Den positiva presentationen av 5G i media verkade ju slå ut fiber. 5G är ett lyft mot 4G, men det var för det första ingen nyhet, vi visste att 5G var i annalkande och efter det kommer ett 6G. Trots den klara förbättringen på den luftburna sidan, kommer det inte i närheten av fiberns stabilitet, säkerhet, hastighet, kapacitet och ekonomi. Som kuriosa kan nämnas ett mått på farten: mindre än sekunden för fibersignalen gå runt vårt jordklot – 3 ggr.

Vid test av kapaciteten skickades alla säsonger av ”Game of Thrones” mellan 2 enheter, via fiber på under en sekund. Det är en ”hiskilig” mängd data och visar både på utvecklingspotential av fiberkommunikationen men också på hur behovet och beroendet av datakapacitet utvecklas. Nämnas kan att G5 är beroende av fiber för att kunna fungera och kan därmed inte bli bättre än fiber. Din kommande G5-telefon kommer att få hjälp av din fiberuppkoppling när du är hemma.

Hur många av er kommer ihåg ”kassetdatorn” Commodore 64 på 80-talet med 16 färger och ljud, eller 8” och 5” floppydisk ABC80. Sen kom första PC-typerna, som 286. Tänk när 386 kom, vilket lyft, och med 486 var lyckan där, det kunde inte bli bättre. Minns modemen som pep och skrek i väntan på uppkoppling. I något program nyligen framfördes det som ”ett forntida läte vilket borde K-märkas”. Det dröjer inte länge innan dagens datorer är ”stenåldern” och hastigheten i näten måste ökas.

Det är mycket som förändras i samhället, vi blir äldre, friskare. Samtidigt som belastningen på omsorgen ökar. Man vill bo hemma så länge som möjlig. Det blir ännu mer möjligt med den starka och snabba utveckling som sker inom vården, baserad på tekniska hjälpmedel. En stabil kommunikation är basen och det är fiberkommunikation som är säkrast och därmed möjlig att lita på. Så även om du tycker dig för gammal för nya äventyr kan det även bli viktigt för just dig

Vi har påbörjat mer exakt planering av hur vårt gemensamma nät skall byggas upp, men det är ett tag kvar innan anslutningen till just din trädgård kan planeras. Vi återkommer till det längre fram.

Extrabox till en mindre extrakostnad är möjlig inom samma fastighetsbeteckning.

Har du mer än en bostad på fastigheten, hyr du ut någon del eller sidobyggnad. Då är det lämpligt med en extra enhet för att hålla isär och hålla den egna familjens uppkoppling privat. Extrabox till en mindre extrakostnad är möjlig inom samma fastighetsbeteckning. Vi återkommer med förfrågan och pris längre fram i vår planering. Du får gärna förvarna om du har intresse av extra box, skicka ett mail till ordforande@langelandafiber.se

Ytterligare några argument för fiber
  • Du har alltid tillräcklig bandbredd. Tillräcklig kapacitet för att hela familjen samtidigt ska kunna surfa, se på TV, strömma filmer på nätet, spela online, arbeta effektivt på distans och göra mycket annat på en och samma gång, utan att surfmängden tar slut.
  • Kapaciteten i själva fibern räcker för alla tänkbara nya behov i framtiden, möjligheterna är nästintill oändliga.
  • Fiber ger tillförlitlig och stabil uppkoppling. Kabeln är inte känslig för elektriska störningar, som åska, på samma sätt som kopparledningar, eller väder och geografi, som mobila lösningar.
  • Ett öppet fibernät som vårt, med fri konkurrens ger billigare tjänster.
  • En fiberanslutning är en investering som även påverkar värdet på din fastighet.

Kontroll av Epost

Vi kommer till att skicka ett epost till alla våra medlemmar. Detta som ett led i att kontrollera att vi har korrekta epost adresser.

Det vore bra om ni skickar eposten tillbaka till oss, som en bekräftelse på att ni har mottagit det.

Med vänlig hälsning

Öystein Andersen

Nyårsinfo

Nu närmar vi oss 2016.

Det har varit fram och tillbaka när det gäller regler om bidraget för fiberutbyggnad. I dagarna har äntligen Jordbruksverket fattat beslutet om reglerna för bredbandsstödet inom föreskriften för landsbygdsprogrammet. Det innebär att länsstyrelsen, den bidragsbeslutande myndigheten, har fått klartecken att gå vidare i sitt arbete och i förlängningen att vi kan påbörja vår byggnation.

Långelanda Fiber står väl rustad att starta arbetet inom vårt område. Vi har upphandlat och skrivit avtal med byNet AB, avseende material och projektering. byNet är baserat i Kungälv och har lång erfarenhet inom fiberutbyggnad.

Vi har också skrivit avtal med en lokal entreprenör avseende nedläggning av kanalisationen, Bjarne Rutgersson i Svanesund AB. Bjarnes firma har specialmaskiner för ändamålet och har sysslat med plöjning av slang i många år. De har under senare år arbetat mycket med fibernedläggning.

Med dessa två samarbetspartners står vi väl rustade att skapa Långelanda Fibers nät.

I januari skickar vi troligen ut den första delfakturan på insatskapital. Den kommer via email, om du har ett sådant. Kom ihåg, betalningen skall vara föreningen tillhanda inom 15 dagar, allt enligt vårt avtal.

I jan -16, startar vår detaljplanering. Då kommer dragningen av nätet att mer specificeras och samarbetet med berörda markägare att ta fart, för att få bästa dragningen med minsta skada.

En del dragning är redan utförd, då vi har gjort samförläggning. I Hals har vi lagt ledning i samarbete med Empower/Telia. Runt Angrimseröd/Kjebo pågår nedläggning av el. Där samarbetar vi med Infratek och lägger vårt nät tillsammans med elkabeln.

Långelanda Fiber har nu ca 500 medlemmar, ca 75% av fastigheterna med året runt boende är medlemmar. Det är en bra siffra. Men vi hoppas den blir högre. Prata fiber med alla du träffar.

Det har varit ett intressant och händelserikt år. Föreningsbeslutet om byggnation och en kraftig medlemsökning.

Med en önskan om ett fantastiskt 2016

Styrelsen

Långelanda Fiber