Dags att teckna avtal

Extra Föreningsstämman sade ja till styrelsens förslag enl. kallelse.

Här läser du Protokollet från mötet.

Nu är det alltså dags för alla medlemmar att teckna Anslutningsavtal.

Så här gör du:

 1. Skriv ut blanketten  , det blir 8 sidor, 4 för medlemmen och 4 för föreningen.
 2. Gör gärna en dubbelsidig utskrift, sparar plats i pärmarna.
 3. Datera och fyll i dina uppgifter på sidor 1,både medlemmens och föreningens ex. Skriv under.
 4. Signera nertill på alla 8 sidor.
 5. Sänd / lämna sedan båda exemplaren till ordföranden på adress:
  Långelanda Fiber Ek Förening
  c/o Frank Fredrikson
  Toggestala 130
  472 93 Svanesund
 6. Bifoga svarskuvert med din returadress.
 7. Föreningen kompletterar med avtalsnummer och skriver under,
  varefter medlemmens ex. returneras till denne.

OBS!
För nytecknande medlemmar behövs också en medlemsansökan på en härför avsedd blankett alt. ansökan inlagd direkt på hemsidan.
Härvid skall också grundinsatsen 100:- kr samt 2015 års medlemsavgift 100:- kr, totalt 200:- kr, betalas in på föreningens bankgiro 170-8650.
Formulär för ifyllnad direkt i datorn och blanketten för medlemsansökan finns på hemsidan under ”Bli Medlem”.