Arbetet med plöjningen fortgår!!!!!

Det arbetas för fullt med kanalisationsläggningen. Detta medför att dom fastigheterna som passeras och som ännu inte är medlemmar kommer att få en kraftigt förhöjd anslutningsavgift om vi måste gå tillbaka och göra extra ledningsdragning. Detta medför att varje ny medlem måste granskas och ges besked om statusen för just den fastigheten.
Det gäller i dagsläget områden runt Berga, Angrimseröd, Kebo och längs Halsvägen.
Med detta skrivet, är det fortfarande möjligt att bli medlem och att ansluta sig till det kommande fibernätet!