Första kabeln är i jorden

Här kommer några bilder.

Här ser vi 3 kablar som skall plöjas ner i jorden

I första hand läggs skyddsröret genom plöjning, här syns plogen med 3 slangar och märkband

Nu är första maskinen igång och rör sig mot Berga-området

Nu är första maskinen igång och rör sig mot Berga-området