Fastighetsanslutning

Ta bort fibergenomföringens mittdel med en tång, se bild nedan:

inst-3a